Ενότητες Εργασίας

 

Για το έργο έχουν προγραμματιστεί 4 δραστηριότητες έρευνας διάρκειας 30 μηνών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του. Συγκεκριμένα:

  • Στην ΕΕ1 παράγεται η λιγνοκυτταρινική βιομάζα (ταυτόχρονα με τον εντοπισμό και τη διάθεση άλλων πρώτων υλών). Ακολουθούν τα κατάλληλα στάδια προεπεξεργασίας και υδρόλυσης της βιομάζας.
  • Στην ΕΕ2 γίνεται βελτιστοποίηση των χημικών, μηχανικών και βιολογικών διεργασιών παραγωγής νανοκυτταρίνης, καθώς και πλήρης χαρακτηρισμός των μορφολογικών και θερμομηχανικών ιδιοτήτων της.
  • Στην ΕΕ3 συνθέτονται σύνθετα υλικά υψηλής απόδοσης για στοχευμένες εφαρμογές σε χάρτινες συσκευασίες, συσκευασίες τροφίμων, συγκολλητικές ουσίες, καθώς και σε προϊόντα σύνθετης ξυλείας. 
  • Στην ΕΕ4 γίνεται πλήρης σχεδιασμός και αξιολόγηση των αλυσίδων αξίας, εφαρμόζοντας τεχνικό-οικονομική μελέτη και ανάλυση κύκλου ζωής των προτεινόμενων διεργασιών, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της αγοράς και το σχετικό επιχειρηματικό πλάνο προώθησης των προϊόντων.

Ενότητες Εργασίας - 2EECD241. 


Login-iconLogin
espa
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης