Το Έργο

 

Το Έργο - A296B888

Σκοπός του έργου HIPERION είναι η αειφόρος παραγωγή διαφορετικών τύπων νανοκυτταρίνης, όπως είναι η μικροϊνωμένη κυτταρίνη (MFC), τα νανο-ινίδια κυτταρίνης (CNF), η νανοκρυσταλλική κυτταρίνη (NCC) και η βακτηριακή νανοκυτταρίνη (BNC), καθώς και η αξιοποίηση τους για την ανάπτυξη και εφαρμογή νανοσύνθετων βιομηχανικών υλικών υψηλής απόδοσης. 

Η εστίαση στη νανοκυτταρίνη, ως ένα από τα υλικά του μέλλοντος με σημαντικό δυναμικό αντικατάστασης των συνθετικών υλικών, οφείλεται στα ακόλουθα:

  • Αφθονία των πόρων και φυσική προέλευση από μεγάλη ποικιλία ανανεώσιμων πηγών, οι οποίες δεν ανήκουν και δεν ανταγωνίζονται τις αλυσίδες αξίας βρώσιμων προϊόντων (της αγροτικής οικονομίας).
  • Tα υλικά και προϊόντα της νανοκυτταρίνης είναι πλήρως βιοαποικοδομήσιμα και παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες: υψηλή αντοχή και δυσκαμψία, υψηλή κρυσταλλικότητα, θιξοτροπία, πολυεπίπεδη ινώδη δομή, ιεραρχική ταξινόμηση των κρυσταλλικών και άμορφων περιοχών και ισχυρά συνεκτική δομή.

 

 

  

Η μεθοδολογία παραγωγής και αξιολόγησης αφορά:

  • Στη μετατροπή των δομικών συστατικών της λιγνοκυτταρινικής βιομάζας σε MFC, CNF και NCC, χρησιμοποιώντας καινοτόμες θερμοχημικές και μηχανικές μεθόδους.
  • Στην ανάκτηση και ζύμωση σακχάρων της λιγνοκυτταρινικής βιομάζας για την παραγωγή BNC, μέσω καλλιεργειών βακτηρίων.

 

Το Έργο - DE6C33FE

Με την παραγόμενη νανοκυτταρίνη θα αναπτυχθούν νανοσύνθετα υλικά για την εφαρμογή τους ως ενισχυτικά φραγής σε (α) «καφέ» χάρτινες συσκευασίες και (β) συσκευασίες τροφίμων, καθώς και ως (γ) ενισχυτικά συγκολλητικών ουσιών προϊόντων σύνθετης ξυλείας, και (δ) υλικά επένδυσης επιφάνειας ξυλοπροϊόντων (με σκοπό τον έλεγχο και περιορισμό της έκλυσης πτητικών ουσιών, όπως π.χ. η φορμαλδεΰδη).Login-iconLogin
espa
active³ 5.3 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης